example

Pohádka

Dvanáct měsíčků

Filmové
17.03.2014 | zobrazeno 3189 x
Hodná a obětavá Maruška žije se svoji macechou a sestrou Květou v chaloupce. Květa je líná a nafoukaná a všechnu práci za ní musí dělat Maruška. Do vesnice se navíc po letech vrací Karel, který ve světě zbohatl. Jeho bohatství přiláká všechny vdavekchtivé obyvatelky vesnice. Karel se ale ženit nechce a s pomocí svého bratra Noska si pro nevěsty vymyslí tři úkoly.

 

Maruška je hodné děvče, která v zimě myslí na zvířátka a nosí jim do lesa jablíčka. Když se jednoho dne prochází se svým kamarádem Noskem lesem, najdou bílého zajíčka, který uvízl v pytláckém oku. Osvobodí ho a než se stačí nadát, zajíc je pryč. O několik dní později je celá vesnice na nohou, protože se po letech vrátil z ciziny Karel, který v cizině zbohatl. Všichni v něm vidí velmi dobrou partii, proto jeho stavení oblehnou a chtějí, aby si vybral nevěstu.

 

Karel chce ale chalupu prodat a odjet do ciziny a na svatbu nemá pomyšlení. Do celé šlamastiky se vloží Nosek, který vymyslí plán. Nevěsta, kterou si jeho bratr má vzít, musí splnit 3 úkoly úplně sama bez jakékoli pomoci. Aby se však Karel nemusel ženit, vymyslí takové úkoly, aby je žádná nesplnila. Jako první úkol chce, aby mu nevěsta přinesla čerstvou kytici fialek. Což by nebylo nic tak neobvyklého, kdyby však nebyla zima.

 

Karla za muže chce i Květa a se svoji matkou se rozhodnou pro fialky poslat Marušku. Hrozí jí, že ji vyhodí z domu, když jí fialky nedonese. Maruška se vydá do lesa a v něm uvidí bílého zajíce. Pronásleduje ho a zajíc ji přivede až na horu, kde sídlí 12 měsíčků. Maruška jim poví, co po ní matka chce a ti se rozhodnou jí pomoci. Duben ale fialky očaruje. Ten, kdo si k nim první přivoní, se rázem zamiluje do toho, kdo mu je dá. Maruška předá fialky Květě a ta je přinese Karlovi. Ke kytičce si ale přivoní Nosek, který se do Květy zamiluje. Pokud chce ale Květa Karla za muže, musí splnit i druhý úkol – donést čerstvé jahody.

 

Jenomže i druhý úkol musí vykonat ubohá Maruška. Maruška se mezitím potká v lese s Karlem, když do sebe málem narazí. Maruščin kůň se splaší a dívku shodí. Karel ji vezme k sobě domů a Maruška ho začne mít ráda, ačkoli si myslí, že je nafoukaný, když si vymýšlí takové úkoly. Než se ale stihnou lépe seznámit, jde ke Karlovi macecha s Květou. Karel se macechy ptá na dívku, kterou potkal v lese a macecha moc dobře ví, kdo dívka je. Doma ji vyženou a pošlou pro jahody.

 

Maruška se tedy znovu vydá pro jahody ke 12 měsíčkům, kteří ji opět pomohou. Duben i tentokrát kouzlí a kdo první jahodu sní, bude se chovat tak, jaký opravdu je. Maruška doma předá jahody a Květa je donese Karlovi. Zamilovaný Nosek dá jahodu Květě, která ji sní a začne se chovat tak, jaká opravdu je. Prořekne se, že úkoly plní Maruška, ale její matka ji včas zastaví, ale přesto Karel zaslechne Maruščino jméno a začne se o dívku více zajímat. Rozhodne se proto zajít ke Květulince, jak si teď Květa začala říkat, na oběd. Maruška ale musí být schovaná v komůrce. Když odejdou, sleduje Karel z povzdálí, jak macecha vyhání Marušku, aby splnila i třetí úkol. Karel si totiž přál, aby suchá jabloň začala o masopustu rodit jablka.

 

Maruška musí opět ke 12 měsíčkům, kteří společně s ní sestoupí do údolí a Marušce pomohou. Vše ale vidí Karel, který pochopí, kdo ve skutečnosti plnil úkoly. Duben opět čaroval a tentokrát už dopadlo vše dobře a jablíčko, které Nosek díky Marušce snědl, ho opět odčarovalo od lásky ke Květě. V den zásnub Karel řekne, že moc dobře ví, kdo plnil všechny úkoly a že jen Marušku si vezme. Ta ale utekla do hor, protože si myslela, že se Karel zasnoubí s Květou. Karel se vydal Marušku hledat do hor, kde ji také našel a maceše s Květou dalo 12 měsíčků pěkně za vyučenou.