example

Anděl Petronel

Petronel byl tvrdohlavý anděl. Zpěv mu nešel, proto měl za úkol hlídat nebeskou bránu, což však nezvládl a za trest byl poslán na svět napravit hříšníka. Pokud to nezvládne, propadne peklu. Naivní Petronel brzy zjistí, že tento úkol nebude tak jednoduchý, jak si myslel. Svým sobeckým počínáním navíc ohrozí dobrou Dorotku. Naštěstí Petronel brzy zjistí, co způsobil a musel vynaložit veškeré úsilí, aby dal věci do pořádku.