example

Hrabě Maxmilián

Hrabě Maxmilián byl hrubián a opilec. Zajímala ho jen zábava a alkohol, o své panství se nestaral a ani si nevšiml, že ho správce a Francka okrádají. Na panství se vracíval na mol opilý a jediný, kdo s ním měl pochopení, byla Dorotka, ke které se moc hezky nechoval. Když sestoupil Petronel na zemi, svým počínáním udělal z Maxmiliána chudáka. Až jako žebrák si uvědomil, že ho celou dobu všichni okrádají a jediná dobrá duše je Dorotka. Maxmilián jí chtěl pomoci, ale dostal se do šatlavy. S pomocí Petronela nakonec Maxmilián Dorotku zachránil.