example

Král, otec Zlatovlásky

Král měl 12 dcer, které velmi miloval. Byl moudrý a spravedlivý a ke všem laskavý. Pro nápadníky svých dcer měl nachystány úkoly, díky kterým poznal, jaký nápadník je. Když Jiřík vše splnil, věděl král, že má Jiřík dobré srdce a pevně věřil, že stejný je i jeho král, který pro Zlatovlásku poslal.