example

Kuba Dařbuján

Kuba byl obyčejný havíř až do doby, kdy požádal Smrťáka, aby šel za kmotra jeho dalšímu dítěti. Smrťák mu nabídl, že z něj udělá doktora a s jeho pomocí tak získal nové živobytí. Společně se umluvili a Kuba s jeho pomocí věděl, jak na tom nemocný je. Kuba však úmluvu porušil a za trest mu Smrťák přestal pomáhat. Kuba moc dobře věděl, že udělal chybu a svůj trest statečně přijal.