example

Pandrhola

Pandrhola byl lakomý a chamtivý statkář. Nikomu nikdy nepomohl a nic nedal. Chudým lidem se jen vysmíval a dělal si z nich legraci, protože sám měl všeho dost. Ale nemoc nedělá rozdíly, a tak i Pandrhola onemocněl a pro záchranu svého života byl schopen udělat cokoli.