example

Šerif

Šerif střeží pořádek v Kardanové Lhotě, kam se náhodou zatoulalo závodní auto Blesk. Cestou však zničil silnici, kterou musí podle šerifa zpravit a až potom se může vrátit, odkud přišel.