example

Smrťák

Smrťák byl spravedlivý. Nerozlišoval mezi bohatými a chudými, proto ho Kuba Dařbuján požádal, aby se stal kmotrem jeho dalšího dítěte. Rád by něco dítěti dal, ale sám nic nemá, proto se domluví s Kubou, že mu pomůže k tomu, aby se stal doktorem. Kuba však musí dostát slovu a stojí-li Smrťák u hlavy, není nemocnému pomoci. Kuba ale úmluvu porušil a Smrťák svůj dar Kubovi odebral.