example

Soutěž o 3x hru Mlsný mravenečník

Ukončeno
  • Mravenčík - 3
  • Mravenčík - 2
  • Mravenčík - 1

PARTNER SOUTĚŽE:

efko nové logo

 

Efko.cz a Koukálek.cz pro vás připravili soutěž o tři hry Mlsný mravenečník. Výhru získají 3 vylosovaní výherci, kteří, správně odpoví na soutěžní otázku. Soutěž probíhá od středy 16.12.2020 do úterý 29.12.2020.


Mlsný mravenečník 3D hra z Vysočiny & Jak na jemnou motoriku zábavně


Zhoršující se jemná motorika dětí je téma, které je poslední dobou často přetřásáno nejen v odborných kruzích, ale i v samotných rodinách. Jemná motorika totiž přímo souvisí s jednou z nejdůležitějších dovedností. A sice psaním. Právě to ale nyní dostává při on-line distanční výuce čím dál méně prostoru. Děti jsou ještě více připoutány k počítačům a klávesnicím a zásadně jim tak chybí nácvik jemného pohybu rukou. To inspirovalo vývojové oddělení českého výrobce společenských her a hraček EFKO k vytvoření nové hry Mlsný mravenečník, která má za úkol zábavnou formou trénovat přesně ty dovednosti, které dnes u dětí tolik postrádáme. Na titulu vývojáři spolupracovali s celosvětově úspěšným dánským tvůrcem her Martinem N. Andersenem. „Mravenečníka“ uvádí výrobce na trh právě v těchto dnech. Mravenečníka, tak jako i ostatní tituly, vyrábí EFKO přímo ve své továrně v Novém Veselí na Vysočině. Hra je určena především pro předškoláky a děti mladšího školního věku.


mravenečník

 

A jak se vlastně Mravenečník hraje?


Příprava na hru samotnou zahrnuje sestavení prostorového 3D mraveniště a osazení jeho jednotlivých pater různě barevnými mravenci. Hráči následně hází dvěma kostkami. Jedna určuje barvu mravence a druhá barvu otvoru mraveniště. Za pomoci speciální pinzety mají pak hráči za úkol ulovit mravence dané barvy a vytáhnout jej otvorem dané barvy. Přitom musí dávat velký pozor, aby neshodili na dno mraveniště jiného mravence. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce mravenců a stane se tak pomyslným nejmlsnějším a nejšikovnějším mravenečníkem. Hru nabízí firma EFKO na svém eshopu https://eshop.efko.cz za 349,-Kč.

 

mravenečník

 

 

Nápovědu k soutěžní otázce najdete na www.Efko.cz.

1) Kolik mravenců obsahuje hra Mlsný mravenečník?
Registrovat

Výherci soutěž

1. Lucie Pelcová Moravské Budějovice
2. Šimon Malý Dolní Kounice
3. Týna Javorská Svitavy

Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení


1. Soutěž probíhá na území České republiky.


2. Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.koukalek.cz, který souhlasí s pravidly soutěže a    požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.


3. Organizátorem soutěže je provozovatel portálu (dále jen "provozovatel").

 

4. Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

 

5. Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

 

6. Výhry v  soutěži nejsou soudně vymahatelné.

 

7. Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

 

8. Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

 

9. Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel. Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

 

10. Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

 

11. Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 

12. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.II. Základní mechanismus soutěže


1. Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

 

2. Úkolem soutěžících je zodpovězení soutěžních otázek, které mají 3 varianty odpovědí. Z trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 1 odpověď z každé otázky, kterou potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení otázky, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

 

3. Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.


III. Předání výher


1. Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

 

2. Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

 

3. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.