example

Soutěž o 3x knížku Rok s pohádkami, hádankami a říkadly

Ukončeno

PARTNER SOUTĚŽE:

Portál

 

Portal.cz a Koukálek.cz pro vás připravili soutěž o tři 3x knížky Rok s pohádkami, hádankami a říkadly. Výhru získají 3 vylosovaní výherci, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Na otázku můžete odpovídat od úterý 1.12.2020 do neděle 13.12.2020.


Rok s pohádkami, hádankami a říkadly

 

Pracovní sešit pro komplexní zábavnou přípravu dětí na vstup do ZŠ je plný všestranných aktivit pro děti předškolního věku. Krátká úvodní pohádka každé z 12 kapitol je motivací pro mnoho navazující činností, úkolů a her vycházejícími z potřeb RVP pro plnění školních kompetencí dětí. Je určen převážně pedagogům MŠ, ale využijí ho také učitelé prvních ročníků ZŠ i rodiče předškolních dětí.

 

Pracovní sešit ROK S POHÁDKAMI, HÁDANKAMI A ŘÍKADLY nabízí řadu vyzkoušených a promyšlených aktivit na každý měsíc v průběhu školního roku, proto je členěn do 12 kapitol od září do srpna. Práce s pohádkou a další navazující aktivity jsou zaměřeny na rozvoj všech znalostí a dovedností a slouží k rozvoji školních kompetencí v souladu se základními oblastmi vzdělávání podle RVP PV.

 

Úvodním krátkým příběhem motivujete děti k následných úkolům, kterým by mělo vždy předcházet společné převyprávění a pochopení textu. Pak už se můžete pustit do hádanek, říkadel a pracovních listů, do nichž autorka zařadila také logopedické aktivity, opakovací sluchová a jazyková cvičení.

 

Ke každému tématu jsou vytvořeny tři kopírovatelné pracovní listy k dokreslování, spojování, stříhání, skládání atd. Každé roční období je ukončeno dalším pracovním listem, kde děti budou řešit sudoku.

 

Autorka se v tomto uceleném souboru aktivit a činností pro děti v MŠ zaměřuje na rozvoj všeobecných znalostí dětí, poznávání a ochranu přírody, rozvoj slovní zásoby, výtvarných činností, poznávání časových pojmů, rozvoj hudebních dispozic a matematických představ. V publikaci nechybí ani smyslové hry, činnosti na procvičování hrubé a jemné motoriky, pohybové hry, didaktické hry a mnoho dalších námětů.

 

 

Nápovědu k soutěžní otázce najdete na www.PORTAL.cz.

1) Kdo je autorem knížky Rok s pohádkami, hádankami a říkadly?
Registrovat

Výherci soutěž

1. Jitka  Holešová  Praha
2. Petr Kibus  Poděbrady
3.  Jana  Valgová  Frýdek-Místek

Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení


1. Soutěž probíhá na území České republiky.


2. Účastníkem soutěže se stává registrovaný uživatel portálu www.koukalek.cz, který souhlasí s pravidly soutěže a    požadovaným způsobem odpoví na soutěžní otázky (dále jen "soutěžící"). Vstupem do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat pravidla soutěže.


3. Organizátorem soutěže je provozovatel portálu (dále jen "provozovatel").

 

4. Soutěž je určená výhradně pro registrované uživatele portálu, zaměstnanci provozovatele jsou z účasti v soutěži vyloučení.

 

5. Provozovatel si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva na zrušení soutěže bez náhrady.

 

6. Výhry v  soutěži nejsou soudně vymahatelné.

 

7. Provozovatel si ve sporných případech vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

 

8. Každý soutěžící může v jedné soutěži odpovídat pouze jednou. Při vícenásobných odpovědích budou duplicitní hlasy ze soutěže vyřazeny.

 

9. Soutěžící, kteří správně odpoví na soutěžní otázky budou dále zařazeny do slosování o věcné ceny. Losování výherce je zabezpečeno automatickým generátorem náhodných čísel. Provozovatel zveřejní výherce na stránce soutěže a osobně ho vyrozumí o cenách e-mailem popř. telefonicky.

 

10. Soutěžící poskytuje provozovateli souhlas, se zpracováním osobních údajů (jména, příjmení, e-mailové a fyzické adresy) pro marketingové účely, tj. pro zasílání novinek a to i komerčního charakteru.

 

11. Provozovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

 

12. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých soutěžících a/nebo k jejich Uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.II. Základní mechanismus soutěže


1. Soutěž probíhá pouze v termínu uveřejněném na stránce soutěže.

 

2. Úkolem soutěžících je zodpovězení soutěžních otázek, které mají 3 varianty odpovědí. Z trojice odpovědí je pouze jedna správná. Soutěžící tedy vybere celkem 1 odpověď z každé otázky, kterou potvrdí stisknutím tlačítka "odeslat odpovědi". Při správném zodpovězení otázky, postupuje soutěžící do finálního slosování o ceny.

 

3. Provozovatel oznámí jméno výherce nejpozději 2 dny po ukončení soutěže na stránkách soutěže. Jméno výherce, společně s názvem města, bude uvedeno na stránce soutěže. Provozovatel osobně vyrozumí výherce o získání ceny e-mailem popř. telefonicky nejpozději do 7 dnů po ukončení soutěže.


III. Předání výher


1. Vylosované výherce kontaktuje provozovatel e-mailem popř. telefonicky.

 

2. Ceny jsou výhercům zasílány poštou.

 

3. Výhry nemohou být proplaceny v penězích.